Vad är fondförvaltare?

Om du funderar på att göra dina pengar lönsamma är ett bra sätt att göra det genom investeringsfonder. Men för detta är det nödvändigt att ha kunskap och erfarenhet så att dina tillgångar multipliceras med tiden istället för att spädas ut. Det är sant att det kan vara ganska överväldigande …

Read More »

Betala fastighetsöverlåtelseskatt

» Finansiell utbildning » Property Transfer Tax (ITP) Flera skatter är inblandade i en fastighetsförsäljningstransaktion. Vissa måste ställas inför av säljaren och andra måste köparen ta hand om, vilket är fallet med Fastighetsöverlåtelseskatt. När och var betalar du? Vem ska göra det? Vad är deadline för att göra det? I …

Read More »

När kan jag begära utgifter för bolån?

Under de senaste åren har vissa lagar som fastställts om bolån och alla kostnader som de medför ändrats för att undvika missbruk. Detta beror på att i många fall slutade kunderna med att täcka utgifter som sidan fick betala. Av den anledningen är det nu möjligt tack vare Högsta domstolen …

Read More »

9 Tillverkningsutmaningar och hur man undviker dem

En tillverkningsutmaning är alla hinder eller svårigheter som en tillverkare möter när de tillverkar sin produkt. Detta kan innefatta allt från produktens design till själva tillverkningsprocessen. 1. Efterfrågeprognoser En av de största utmaningarna som tillverkarna står inför är förutsäga framtida efterfrågan för sina produkter. Detta kan vara svårt att göra …

Read More »

Bästa passiva inkomstkällor för 2023

Om du vill uppnå den efterlängtade ekonomiska friheten, men du inte är miljonär, kan du vara intresserad av att generera passiv inkomst! De flesta får bara en aktiv inkomst och det beror på att de jobbar för någon annan 40 timmar i veckan eller har ett eget företag där de …

Read More »

Ta betalt för bolånekostnader

Under de senaste åren har det skett olika förändringar vad gäller bolånekostnader och vem som ska betala dem. Efter avgörandet av Superior Court of Justice, den utgifter för inteckning De måste delas mellan kunden och motsvarande finansinstitut, men inte båda parter måste stå inför samma proportion. Därefter kommer vi att …

Read More »

vad är det och hur man designar det?

Företagens strukturer och organisationer kan vara lika varierande som det finns företag och generellt sett är det inte möjligt att etablera en fast organisation som fungerar bra för alla typer av verksamheter. Därför är det väsentligt att varje verksamhet bedömer sina mål och behov, liksom de avdelningar där den är …

Read More »

Självutvecklingslån: bygg ditt eget hus

Visste du att det finns alternativa sätt till traditionella bolån för att komma åt fastighetsmarknaden? I detta sammanhang finner vi självreklam, det vill säga möjligheten att kunna bygga ett eget hus. För att göra detta erbjuder många finansinstitut självutvecklingslån att anpassa finansieringen till denna situation. Vad innebär det att vara …

Read More »

Vad är People Analytics och hur man börjar mäta det

People Analytics, eller HR Analytics, är en disciplin som bygger på analys av data om anställda på ett företag med målet att kunna dra slutsatser om en situation och identifiera förbättringspunkter. Denna tendens att mäta sig inom HR-området bryter med den historiska tendensen att fatta beslut utifrån personliga uppfattningar och …

Read More »