Vad är den effektiva räntan och hur påverkar den ditt lån?

Banklån är avgörande för att kunna skaffa erforderligt kapital och uppnå vilket mål som helst. Dessa kan hjälpa dig att renovera ditt hem, din bil, starta ett företag och mycket mer. Det är dock viktigt att du vet vad APR är innan du ansöker om bolån hos en bank, för att förhindra framtida problem.

Lyckligtvis är det ganska lätt att förstå att ha ett tydligt koncept om den effektiva räntan för ett lån. Och det som är bra är att detta kan hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden för att välja det bästa för dig. På så sätt ser du till att betala allt i tid. Med det i åtanke kommer vi i den här guiden att lära dig allt du behöver veta om den årliga ekvivalentkursen eller TAE.

Vilka finansiella produkter har APR?

För att ha en klar uppfattning om vad är tae, måste du först identifiera de finansiella produkter där den finns. På så sätt kan du ha en bättre förberedelse när du gör affärer med en bank. Inte bara för att undvika problem, utan också för att välj det alternativ som gynnar bäst och betalningsmöjligheter den erbjuder dig.

I allmänhet är den effektiva räntan för ett banklån inne 3 finansiella produkter. Därefter kommer vi att berätta i detalj om dem:

1. inteckningar

I dessa fall kan det ursprungliga beloppet för den effektiva räntan variera, på grund av återbetalningstiden, vilket vanligtvis mer än 1 år. Därför hanteras samma koncept av vad som är APR, men det beräknas på ett annat sätt. Endast huset ingår som garanti för betalning, utelämnar värdering, skatter och andra merkostnader.

Räntesatsen och bankprovisionerna läggs dock till vid beräkningen av den ekvivalenta årsräntan. Följaktligen är denna indikator mycket mer komplett och realistisk än den årliga nominella räntan. Speciellt eftersom det låter dig bestämma vilket banklån ger högst lönsamhetbland olika alternativ.

2. Personliga lån

Med dessa finansiella produkter är det mycket lättare att fastställa den effektiva räntan för det begärda lånet. Detta eftersom det är en operation som avslutas på 1 år, till skillnad från bolån. Som ett resultat kommer du att kunna veta vad APR är på ett enklare sätt, eftersom många externa faktorer skriv inte in den slutliga beräkningen.

På så sätt ändras inte det faktiska beloppet som du måste lämna tillbaka till banken när betalningsdatumet kommer. Så du kan vara mer skyddad och göra lån på banken med större självförtroende. Du har till och med möjlighet att beräkna APR för ditt privatlån innan du begär det, genom de olika simulatorer som finns på webben.

3. sparprodukter

Om du redan har en klar uppfattning om begreppet vad APR är, kommer du att kunna förstå varför det ingår i sparprodukter. Framför allt på konton och försäkringar där du kan se vilken nytta du har lyckats få med pengarna du satt in. Det vill säga, det hjälper dig att avgöra hyra av inledande investering Vad gjorde du på banken?

Det är dock fortfarande viktigt att du tar hänsyn till den nominella räntan eller TIN innan du gör den första insättningen. Ett annat alternativ som kan hjälpa dig att få en tydlig uppfattning om de möjliga resultaten av din investering är jämfört med andra produkter. Även om du måste se till att de tillhör samma tidsperiod så att de kan kontrasteras.

För någon av dessa finansiella produkter, APR omfattar inte utgifter som ska betalas till tredje part. Till exempel notarie eller studier, försäkringar och garantier.

Variabel APR

När du avgör vad APR är, finns det flera faktorer som du bör överväga, till exempel de finansiella produkterna som nämns ovan. Men det är också viktigt att du lär dig begreppet variabel APR. Detta avser den årliga räntan som inte är garanterad under en bestämd tidsperiod, alltså dess motsvarande värde kan i slutändan öka.

Detta gör processen av hur beräknas APR? bli lite mer komplicerad. Volatiliteten tenderar dock inte att vara så stor och banker försöker alltid skydda sina kunder. Därför kan du göra en investering med tillförsikt, så länge du förstår avkastningsrisken och hur den kan variera.

På samma sätt, om du redan känner till begreppet vad den effektiva räntan är, vet du säkert att en fast ränta kan också fluktuera. Men dessa förändringar i indexet meddelas i förväg till kunden, för att fastställa en högre kurs. Å andra sidan, med en variabel APR har du inte dessa fördelar, eftersom riskerna och fördelarna tenderar att vara högre.

På grund av dessa faktorer är det omöjligt att jämföra en fast ränta med en rörlig ränta. I synnerhet för att det skulle behöva beräkna marknadens utveckling på lång sikt och erbjuda garantier som har varit olagliga. Detta är något viktigt att ta hänsyn till när du ska göra ett lån eller investera med vilken typ av bank som helst.

Hur beräknas den effektiva räntan för ett bostadslån?

Att bestämma hur den effektiva räntan för ett lån beräknas är en ganska enkel process, eftersom det är en matematisk formel med procentsatser. Av den anledningen finns det flera simulatorer tillgängliga på de olika bankenheternas webbplatser. Du kan också göra det på egen hand om du har en klar uppfattning om vad TAE är och hur det tillämpas.

Först och främst har denna matematiska formel som sin huvudsakliga grund nominell ränta (TIN). Avbetalningsfrekvensen för att återbetala lånet, bankprovisioner och andra extra utgifter beaktas också. Det senare måste dock antas av kunden och inte av banken i fråga.

Vid beräkning av den effektiva räntan utesluts vissa delar av formeln. Till exempel de utgifter som banken måste bära på grund av brott mot kundens betalningsförpliktelser. En annan faktor som inte ingår i beräkningen av den effektiva räntan är notarieavgifter.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *