7 anställningsintervjufrågor och hur man svarar

Anställningsintervjun är ett avgörande steg i jobbsökningsprocessen. Det är en möjlighet för arbetsgivaren att lära känna kandidaten och för att kandidaten ska lära sig mer om företaget och tjänsten som de söker. Men för många kandidater kan intervjufrågor vara stressande och skrämmande. I den här artikeln pratar vi med dig om de vanligaste anställningsintervjufrågorna och ger dig en rad tips för att besvara dem effektivt.

Vilka är de vanligaste frågorna om anställningsintervjuer?

Även om varje företag är olika, finns det en rad frågor som de brukar ställa:

“Berätta om dig själv”

Detta är en av de vanligaste frågorna på en anställningsintervju. Syftet med denna fråga är ge intervjuaren en uppfattning om vem du är som person och hur du passar in i företaget. Det här handlar inte om att prata om ditt personliga liv, utan om att sammanfatta dina erfarenheter och färdigheter som är relevanta för tjänsten du söker.

I det här fallet rekommenderar vi att du istället för att bara lista din arbetslivserfarenhet använder den här frågan som en möjlighet att lyft fram dina färdigheter och prestationer viktigast för den tjänst du söker. Lyft fram vad som gör dig unik och hur du kan bidra till företagets framgång.

“Varför vill du jobba här?”

Denna fråga är van vid bedöma ditt intresse och kunskap om företaget och tjänsten. Om du inte är säker på varför du vill jobba på det företaget kan intervjuaren tro att du inte är riktigt intresserad av jobbet.

Så det bästa du kan göra när du står inför den här frågan är Undersök företaget innan intervjun. Ta reda på vad företaget gör och hur skiljer du dig från dina konkurrenter. Lyft fram hur din kompetens och erfarenhet passar med företagets uppdrag och värderingar. Du kan också nämna eventuella tidigare erfarenheter du har haft med företaget, som att använda deras produkter eller tjänster.

“Vilka är dina styrkor och svagheter?”

Det här är en vanlig anställningsintervjufråga. Målet det är att känna till dina färdigheter och hur de kan vara användbara för den tjänst du söker till. Den försöker också känna din svagheter och hur arbetar du med dem.

Råden vi kan ge dig i det här fallet är att när du pratar om dina styrkor, se till att det är relaterade till den tjänst du söker. Visa konkreta exempel på hur du har använt dina styrkor i tidigare jobb. När du pratar om dina svagheter, var noga med att nämna hur jobbar du med dem Och vad har du gjort för att förbättra?

“Hur hanterar du stress?”

Syftet med denna fråga är att känna till din förmåga att hantera stressiga situationer på jobbet. Stress är en normal del av arbetsmiljön, så det är viktigt att du kan visa att du har kompetens att hantera det.

Det bästa sättet att besvara denna fråga är att ge konkreta exempel på stressiga situationer du har upplevt tidigare och hur du hanterade dem. Visa hur din förmåga att hantera stress har bidragit till din framgång i tidigare jobb. Du kan också prata om specifika tekniker du använder för att hantera stress, som att träna eller meditera.

“Varför lämnade du ditt senaste jobb?”

Det här är en knepig fråga, eftersom det kan vara svårt att förklara varför du lämnade ett jobb utan att framstå som negativ. Syftet med denna fråga är förstå dina motiv och se till att det inte finns några problem som kan upprepas i framtiden.

I det här fallet är det bäst att vara ärlig, men undvik att smutskasta din tidigare arbetsgivare eller arbetskamrater. Om du lämnade ditt senaste jobb på grund av personliga eller hälsoproblem kan du kort nämna det. Om du lämnade ditt jobb för att leta efter nya möjligheter, se till att förklara Hur vill du förbättra dig i din nya position? och hur det stämmer med dina professionella mål.

“Hur ser du på dig själv om 5 år?”

Syftet med denna fråga är känna till dina långsiktiga mål och om de passar in i företaget. Det kan också vara användbart att bedöma ditt engagemang för företaget och din förmåga att planera din karriär på lång sikt.

För att svara på den här frågan korrekt rekommenderar vi att du pratar om din karriärmål och hur de passar med den nya tjänst du söker i företaget. Det är alltid lämpligt att nämna din önskan att lära sig och växa professionellt i den tjänst du söker. Du kan också nämna dina färdigheter och planer på att utveckla dem ytterligare i framtiden.

“Har du någon fråga till mig?”

Detta är en av de vanligaste anställningsintervjufrågorna i slutet av intervjun och är en möjlighet för kandidaten att ställa frågor och få mer information om företaget och tjänsten.

Så i det här fallet är det viktigaste att ställa relevanta frågor som visa ditt intresse för företaget och tjänsten. Du kan fråga om företagskultur, tillväxtmöjligheter, projekt och förväntningar för posten. Det är också värdefullt att undvika att ställa frågor som redan har besvarats i intervjun eller som kan ha uppenbara svar.

Anställningsintervjun är viktig del av jobbsökningsprocessen. Det är avgörande att vara beredd att svara på vanliga frågor effektivt och visa dina relevant kompetens och erfarenhet för tjänsten du söker. Kom ihåg att undersöka företaget och öva på dina svar innan intervjun så att du kan vara ditt bästa jag och få jobbet du vill ha.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *