7 strategier för att öka säkerhetsmedvetenheten inom ditt företag

Som företagare vill du att dina anställda och datasäkerhet ska vara ditt främsta angelägenhet. Om din säkerhet är svag kan många möjliga risker hända ditt företag och bryta in i ditt fungerande system.

Hur man ökar säkerhetsmedvetenheten inom ditt företag

Därför är det viktigt att skydda dig från faktorer som kan skada den så mycket som möjligt. Ett sätt du kan göra detta på är genom att vara kunnig om de olika strategier du kan implementera för att ha en väl avrundad säkerhetsmedvetenhet för företaget.

Vad kan du göra

Som organisation är det viktigt att vara uppdaterad om den aktuella tekniken. Du vill försäkra dig om att du är medveten om möjliga hot och sårbarheter i ditt fungerande system. Detta inkluderar att ha en robust policy för att undvika fall där obehörig personal kan bryta mot din data eller systemsäkerhet. Ett annat alternativ är att med jämna mellanrum genomföra en cybersäkerhetsriskbedömning på hög nivå av ditt företags informationssäkerhet.

Saken är den att det finns många sätt att öka säkerhetsmedvetenheten inom ditt företag. Genom att implementera dem kan ditt företag skydda all din data från hackare och interna hot. Några av dessa strategier listas nedan.

1. Planera vad du vill att dina anställda ska veta

Innan du kan börja utbilda dina anställda måste du ha en plan för vilken information du vill att de ska veta. En del av detta kommer att baseras på företagets policy, och andra delar kan relateras till dina branschspecifika risker. Bedömningar gjorda av välrenommerade IT-tjänsteleverantörer kan också erbjuda värdefull information.

Denna information kan innehålla olika typer av attacker som potentiellt kan hända. De kan sträcka sig från att använda sociala medier till att utnyttja dina anställda för att stjäla deras lösenord. I vissa fall finns det till och med skadlig programvara som kan komma in i dina anställdas enheter. Att förstå dessa olika sårbarheter kan hjälpa dig att göra en plan för hur du bäst skyddar ditt företag.

2. Utveckla en reaktionsplan för dessa hot

När du väl har en god förståelse för dina sårbarheter och hur de fungerar, är det nu viktigt att utveckla en plan för att hantera dem om de skulle hända. Det är bäst att ha denna plan specifikt relaterad till din nuvarande hotbedömning så att du har alla steg planerade innan det blir ett problem.

Det sista du vill är att vara oförberedd när något går fel. Därför kan en bra plan inkludera utbildning av dina anställda, använda säkerhetsprogramvara och integrera en säkerhetskampanj. Att ha en plan för att arbeta med myndigheterna kan också hjälpa till att hålla reda på eventuella datastölder och hålla dina anställda säkra. Om du är i Kalifornien och funderar på outsourcing som ett alternativ, kan du leta efter och hyra hanterade IT-tjänster i Sacramento för att få den här uppgiften gjord.

Slutligen är det bäst att ha en kommitté som kommer att arbeta tillsammans för att genomföra planen. Detta kommer att säkerställa att ni alla är ordentligt utbildade och vet hur man hanterar dessa olika hot.

3. Utbilda dina anställda i dessa ämnen

När du har studerat de aktuella hoten mot företag och förstår hur de fungerar, kan du börja träna dina anställda för att undvika dessa situationer. Dessa utbildningssessioner kan fokusera på ämnen som social ingenjörskonst och nätfiske.

Social ingenjörskonst är när en angripare försöker övertyga dina anställda att bryta företagets protokoll och ge upp sin personliga information. Den använder olika tekniker som att låtsas vara någon som är betrodd av organisationen.

Å andra sidan innebär nätfiske att använda falska e-postmeddelanden eller sms för att stjäla inloggningsinformation. Det kan också innebära användning av falska e-postmeddelanden för att få anställda till skadliga filer eller klicka på trasiga länkar. När det är gjort kan deras personliga information äventyras.

Att utbilda dina anställda om dessa ämnen kan hjälpa dem att undvika dessa fel i framtiden. Du kan göra detta genom att hålla presentationer, webbseminarier och utbildningsmoduler om social ingenjörskonst, nätfiske och andra hot.

4. Implementera säkerhetsverktyg och programvara för att skydda dina företagsdata

Du kanske har olika typer av programvara för att förbättra din verksamhet, men vet du att det också kan hjälpa dig att ha ett säkerhetsverktyg?

Att använda säkerhetsverktyg och programvara inom ditt företag kan hjälpa till att skydda all information som ditt företag samlar in. Dessa inkluderar saker som brandväggar, tvåfaktorsautentisering, antivirusprogram och mer. Du kan ha en lista över alla program inom ditt företag och kontrollera att de alla är uppdaterade med de senaste säkerhetskorrigeringarna.

Förutom att kräva att anställda använder starka lösenord, kan du också använda övervakningstjänster som spårar deras lösenord. På så sätt kan du veta om det finns någon misstänkt inloggningsaktivitet på deras konton. Dessa kan räcka långt för att förhindra dataintrång från att inträffa, så det är viktigt att ha dem tillgängliga.

Genom att ha dessa verktyg som en del av hur ditt företag fungerar vet dina anställda att säkerhetsmedvetenhet är ett problem som du inte tar lätt på.

5. Skapa en säkerhetskampanj för att påminna anställda om dessa hot

Även efter att utbildning har genomförts är det viktigt att kontinuerligt påminna dina anställda om dessa hot. Ett sätt att göra detta är genom en kampanj, vilket är en viktig strategi att använda för att öka säkerhetsmedvetenheten inom ditt företag. Detta kan inkludera att ett dagligt e-postmeddelande påminner anställda om de vanliga hoten och råd om hur du undviker dessa attacker. Du kan till och med ha pedagogiska affischer placerade på kontoret med exempel på nätfiske eller social ingenjörskonst som de bör undvika.

6. Diskutera konsekvenserna av dataintrång

Förutom utbildningsprogram och kampanjer är det också viktigt att visa medarbetarna att deras handlingar får konsekvenser. Att ge konsekvenser och diskutera dem inom din organisation kan hjälpa dem att se hur allvarligt ett problem det verkligen är. Detta kan också hjälpa dem att förstå vikten av att skydda din data till varje pris och påminna dem om att hotet är verkligt.

För att säkerställa att alla är utbildade om konsekvenserna kan du hålla möten för att diskutera ämnet. Du kan också inkludera det under medarbetarorienteringen och se till att det är en del av företagshandboken.

7. Gör regelbundna säkerhetsrevisioner för att säkerställa att din plan fungerar

Om du gör allt detta arbete för att skapa medvetenhet inom ditt företag, bör du också kolla upp dina anställda för att se om det faktiskt fungerar. Detta kan göras genom att granska dina data och se om det fortfarande pågår misstänkta aktiviteter på ditt nätverk och dina datorer.

Genom att göra detta kommer du att kunna se om din plan har varit effektiv eller inte. Om du märker att något är fel kan det vara dags att justera det.

Slutsats

Det är viktigt för varje företagsägare i dag att vara medveten om säkerhetshot eftersom de blir vanligare. Om du vill skydda ditt företag, vidta ovan nämnda åtgärder eftersom de kan rädda ditt företag i längden.

About admin

One comment

  1. |Eu amamos seu blog e achamos que muitos de seus posts são
    exatamente o procuro. Você aceita escritores convidados para escrever
    o conteúdo no seu blog? Eu não me importaria de criar um post dando
    a minha opinião sobre temas você escreve aqui.
    Mais uma vez, seu blog é excelente !! https://vibs.me/qual-a-diferenca-entre-design-de-sobrancelha-e-henna/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *