Dokumentation för att ansöka om bolån 2023

Vi ska inte lura dig, att få ett bolån är inte lätt alls. Från början ber de dig om mycket dokumentation för att ansöka om bolån, och det är inte alltid lätt att få. På Colibid gör vi detta enkelt för dig, för med oss du behöver bara ID för att registrera dig och börja ta emot personliga bolåneerbjudanden. Vi tar hand om resten av dokumenten helt gratis! Vi hjälper i alla fall gärna till på alla sätt vi kan, därför ska vi berätta allt du behöver för att ansöka om bolån på annat sätt.

Förutom att uppfylla vissa juridiska kriterier (såsom ålder, nationalitet och ekonomiska krav), som främst avser den sökandes solvens och de garantier som kan erbjudas, är det nödvändigt att tillhandahålla viss dokumentation för att ansöka om bolån.

Faktum är att varje bank kan kräva specifika dokument som skiljer sig från de andras. Dessutom är de dokument som krävs delvis olika om den sökande är tjänsteman med tillsvidareanställning eller tillsvidareanställning eller egenföretagare eller egenföretagare, men de har det gemensamma målet att bedöma den sökandes inkomst och ekonomiska situation.

Dokumentation för att begära ett bolån och var man kan få det

Alla som ansöker om inteckning måste uppvisa sina personliga handlingar, såsom identitetshandling och skattekod, födelsebevis, intyg om bosättning och familjesituation, ett utdrag ur äktenskapshandlingen med alla anteckningar och eventuella avtalstillgångar mellan makarna, samt som varje beslut om äktenskapsskillnad eller separation.

När det gäller icke-EU-medborgare är det även nödvändigt att visa upp uppehållstillståndet, medan de tre första ska uppvisas även för dem som uppger sig som garanter för den sökande.

Enkel anteckning om fastigheten

En enkel anteckning om vår nuvarande fastighet är ett dokument som juridiskt bekräftar innehavet eller ägandet av en fastighet. I de flesta fall är den som äger originalhandlingen på en bostad notarien, dock går det att begära en säkerhetskopia som innehåller exakt datum för försäljningssignaturen. Detta dokument erhålls genom att gå till fastighetsregistret.

Dessa handlingar kostar vanligtvis mellan 1 och 10 euro.

Arbetslivet uppdaterat till 2023

Det är socialförsäkringskassan som ansvarar för att tillhandahålla det uppdaterade arbetslivsintyget.

Om du har nyckel eller digitalt certifikat är det möjligt att utföra denna procedur online. Detta certifikat är det som indikerar för banken vår arbetsstabilitet och professionella prestation, vilket hänvisar till vår förmåga att låna eller betala bolånet.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *