Hur är det med personalavdelningen? 5 områden för att förbättra arbetsomorganisationen

Liten vikt läggs på den roll som området Personalavdelning eller personalledning har tagit under denna kris som skakar landet. Vi är i ett ögonblick där arbetsomorganisation och distansarbete fortsätter att försöka få tillbaka rytmen, och företag måste återaktivera sin arbetsaktivitet så snabbt som möjligt.

Våra anställdas välbefinnande måste vara företagets huvudfunktion utan att tappa ur sikte att vårt affärsprojekt tappar lönsamhet. Av denna anledning har avdelningen för Personalavdelning måste minimera påverkan av Covid19-krisen snabbt och grundligt, eftersom hoten kan vara omedelbara och skadliga.

  1. Rollen som chef för området Personalavdelning
  2. Hälsa och välmående i Personalavdelning
  3. teknik i Personalavdelning
  4. Personalledning i Personalavdelning
  5. Ekonomisk-finansiell förvaltning i Personalavdelning

Vi tror att de funktioner som vi utvecklar nedan, uppdelade i olika verksamhetsområden, kommer att vara användbara för dig för att underlätta deras tillämpning.

1. Roll som chef för personalområdet

  • Utveckling av företagsbudskap

Du kommer ständigt att behöva ta itu med utvecklingen av företagsbudskap för att informera kunderna anställda av den situation som företaget befinner sig i eller de förändringar som det kommer att genomgå.

Det måste vara amtydligt och enhetligt budskap. Den riktar sig till olika avdelningar och det är av stor vikt att anpassa budskapet till all personal. Vi rekommenderar också att man tillsammans med utarbetandet av budskapet utvecklar en serie frågor som kan genereras hos arbetarna, tillsammans med deras motsvarande svar så att graden av åtgärder som svar på de anställdas efterfrågan genomförs i en smidigt och effektivt sätt.

Låt oss inte glömma att trots den situation vi befinner oss i måste budskapet förmedla genuin oro, om någon, men att vi alla tillsammans är mer än beredda att ta itu med det.

I sin tur måste vi välja en lämplig distributionskanal. Vi använder alltid e-post mer för att komma i kontakt med våra anställda, men det är inte alltid det mest effektiva sättet för vårt budskap att nå fram. Vi måste leta efter mer kreativa kanaler, som chattar intranätvideor eller bilder som gör att medarbetaren kan göra en snabb och visuell läsning av meddelandet.

För närvarande fortsätter regeringen att ge förlängningar så att företag kan fortsätta i ERTE till nästa maj. Alla företag kan ta till det om det har en motivering på grund av force majeure, i det här fallet på grund av krisen som genererats till följd av Covid-19-pandemin.

Avstängning av kontrakten för våra anställda tillfälligt eller förkortning av arbetsdagen har fördelarna med att rädda företaget eftersom lönerna inte kommer att betalas till 100 % eller bara en del kommer att betalas ut, men vad gäller Trygghetsavgiften Social hänvisar, måste arbetaren fortsätter att vara registrerade men de behöver inte betala den angivna avgiften eftersom orsaken är force majeure.

Efter slutförandet av en ERTE måste vi göra en personal ombord. Detta måste vara progressivt och ta hänsyn till de nya säkerhetsåtgärder som regeringen möjliggör, genomföra dem och bedöma om vi måste arbeta personligen, elektroniskt eller analysera varje profil av anställd för att se vilken arbetsmetod som kan gynna dig mest eller den situation du går igenom på grund av detta ögonblick av så mycket osäkerhet.

2. Hälsa och välbefinnande inom Human Resources

så att välfärd från vår anställda är maximalt möjligt måste vi utföra följande åtgärder.

Borta är mötena ansikte mot ansikte och de långa samtalen efter middagen efter en affärslunch. Allt virtuellt har blivit på modet, och det skulle inte bli mindre för arbetsmöten.

Idag finns det många digitala plattformar som erbjuder möjligheten att skapa möten, samtal, kurser och till och med masterclasses online och dela åsikter, ämnen eller idéer av intresse för alla som följer med oss.

Människor är väldigt sociala människor och vi behöver interaktion och stöd, så den här typen av möten, där det råder en god atmosfär och alla deltar i samarbete, medför en förändring av monotonin i arbetet till företaget och skapar en koppling mellan medarbetarna. .

  • Meditation och fysiska övningar

Det är viktigt att anställd Vet hur du kopplar från jobbet, ännu mer om du distansarbetar hemifrån. Du måste veta hur du hittar balansen mellan arbete och frånkoppling och inte genererar stress eller oro som leder till bekantskapen utbrändhetssyndrom.

Det kan intressera dig: «Bär på jobbet. Lär dig om utbrändhetssyndrom och hur du upptäcker det i tid i 6 steg»

Från HR-avdelningen kan vi diskutera frågan med yrkesverksamma från gym, sjukgymnaster, yoga eller expertpsykologcenter i ämnet för att skapa ett avtal eller ta upp vilka riktlinjer vi ska rekommendera våra anställda eller att delta i virtuella möten för att de själva kan ge det stöd de behöver.

Det kan intressera dig: “75 % av medarbetarna tycker inte att de har en bra Onboarding i sin inkorporering… Är det dags att ändra hur vi införlivar våra nya medarbetare?”

3. Teknik i Human Resources

Som vi redan har nämnt i andra tidigare punkter är tekniken vår största allierade idag. I vilken annan nisch kan vi tillämpa teknik som huvudmetod?

Med pandemin har tiden för att anställa och intervjua medarbetare blivit lite mer komplex. Men återigen kommer tekniken för att rädda oss och verktyg som Nawaian gör livet lite lättare för oss.

nawaian Det är en webbplattform som använder artificiell intelligens och genom användning av Big Data utvärderar kandidaterna till den valda positionen och utvärderar deras förmåga att utföra den angivna positionen.

För nästa 2021 kommer läroplanen inte bara att vara viktig, utan också annan nyckelfaktorer kommer att definiera möjligheterna att komma åt en tjänst, som t.ex mjuka färdigheter och för att utvärdera andra egenskaper kommer användningen av videospel att vara tillgänglig för att mäta nivån av koncentration och deltagande på kandidatens arbetsplats. Faktum är att snart kommer vi att prata i ett inlägg om hur förgasning blir ett nyckelverktyg för professionell utveckling och talang.

Det finns andra plattformar som Trello, Asana, Slack, Miro… som kan hjälpa oss att behålla vår organisation på jobbet och kontrollera mål, faser, processer och stadier i de projekt vi arbetar med.

Det kan intressera dig: “Digital transformation som nyckel till återhämtning av företag”

4. Personalledning i Human Resources

Bemötandet av våra anställda har blivit en svår uppgift; vissa ansikte mot ansikte, andra på distans… men syftet är detsamma; ro alla åt samma håll. Detta mål kräver full tillit till varandra och en fullständig mentalitetsförändring för att erbjuda maximal potential.

För detta är kommunikation allt och framgång finns i hur och när vi gör det. Vi måste förstå våra anställdas behov för att åstadkomma en ökning av produktivitet och effektivitet.

Det är svårt att återgå till rutin och bemötandet mellan vår personal på grund av säkerhetsavstånd och arbetsnedkoppling. Lagarbete måste uppmuntras genom virtuella möten på 10 eller 15 minuter där arbetet presenteras eller idéer föreslås, eller till och med onlinechatt som uppmuntrar till interaktion mellan dem.

Organiseringen och övervakningen av medarbetarnas anpassningsprocess och hanteringen av de verktyg som behövs så att anställda ansikte mot ansikte, eller på distans, klarar deadline av mål och framför allt har ett konstant kommunikationsflöde, samtidigt tid, kommer att vara av stor betydelse. samma sak som om hela teamet arbetar på samma sätt.

  • Mål, resultat och situation

I denna aspekt, och med tanke på hur situationen är, är det bättre att arbeta för spurter för att ägna mer uppmärksamhet åt projektet som vi är fördjupade i och justera resultaten. Det är nödvändigt att fördela funktionerna och uppgifterna för utarbetandet av dessa projekt på ett lämpligt sätt och analysera vilka kompetenser var och en av våra arbetare har för att tilldela dem korrekt, alltid genom en effektiv och adekvat kommunikationskanal, som vi tidigare nämnt.

Den osäkerhet som vi för närvarande lever med måste vara en del av vår strategi och vi måste inkludera den i kommunikationen med kunder och anställdaalla måste vara medvetna om vad som händer, eftersom vi måste minimera så mycket som vi kan all press eller rädsla som de kan ha.

Det kan intressera dig:

5. Ekonomisk och finansiell förvaltning i Personalavdelning

Institutionen för Personalavdelning Den ansvarar också för ersättning och analys av den ekonomiska påverkan, på ett visst sätt, som denna kris genererar i vårt företag.

  • Förändringar i utformningen av ersättningssystemet

Utbetalningen av lönelistan till vår anställda Det är en av de faktorer som genererar mest arbetsglädje hos våra medarbetare. Vi måste alltid vara medvetna om nya löneformler, incitament och prestationsutvärderingar för var och en av våra anställda.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *