Hur många innehavare kan det finnas i ett bolån?

På den nuvarande marknaden är det inte lätt att köpa bostad, än mindre om det är en ensamstående som ska sköta bolånet, så det är väldigt vanligt att man funderar på att ansöka om det tillsammans. Men det är då tvivel uppstår. Hur många innehavare kan det finnas i ett bolån?

I allmänhet har ett bolån en eller två innehavare, som i sin tur är ägare till fastigheten. Men i vissa fall går det att stå som ägare av lånet utan att vara ägare till huset, så det finns möjlighet att fler än två personer kan ansöka om bolån.

Det beror på att ju större betalningsgarantier desto större är möjligheten att banken godkänner lånet. Därmed skulle svaret på frågan vara att det inte finns någon gräns för antalet panthavare. Men det är lite mer komplicerat än så här, så att du förstår det bättre kommer vi att förklara det i detalj nedan:

Varför finns det fler chanser att en bank godkänner ett bolån med två eller flera innehavare?

En av de viktigaste faktorerna som banker studerar är din betalningsförmåga innan du beviljar ett lån, eftersom det ger dig trygghet och garantier för att du kommer att kunna betala av din skuld.

När det finns två innehavare av ett bolån delas solvensen mellan dem, vilket ökar garantierna för banken. Om andelen fallissemang är lägre och lånekapaciteten är högre finns det fler möjligheter att banken kommer att bevilja lånet

Det är alltså mer sannolikt att samma bolån kommer att beviljas till ett par än till en ensamstående. Eftersom i allmänhet två personer med finansiell likviditet (enligt bankens krav) är mer benägna att klara solvensstudien och få tillgång till ett bolån, ibland för högre belopp.

Fördelar med att ta ett bolån med en annan person

Det finns många fördelar med att ansöka om ett bolån tillsammans, här nämner vi de mest framträdande:

lättare eftergift

Utan tvekan är den första fördelen att tänka på att chanserna för banken att bevilja lånet växer exponentiellt när det finns två bolåneinnehavare. Detta beror i grunden på att risken för utebliven betalning är lägre, eftersom, om en person inte kan betala under en månad kan den andra svara.

Lägre risk för fallissemang

Det är mycket osannolikt att två personer, innehavare av ett bolån, drabbas av ekonomiska problem samtidigt. På så sätt, när den ene inte kan täcka sin del av skulden, kan den andra säga upp den månaden.

Om det vore en ensam innehavare är detta inte möjligt, så risken för utebliven betalning är ännu större.

Mer skuldkapacitet

Innan de beviljar ett lån, studerar bankerna den sökandes lånekapacitet i enlighet med intäkter och kostnader för densamma.

När det finns två bolånehavare tillkommer varje persons inkomst, därför blir lånekapaciteten större vilket i sin tur ökar chanserna att lånet beviljas eller till och med att beloppet därav höjs.

För att göra det tydligare: bolånebetalningen får inte överstiga 35 % av månadsinkomsten, så om en person tjänar 1 000 euro per månad blir den maximala betalningen 350 euro. Å andra sidan, om det är två personer, stiger inkomsten till 2 000, så avgiften kan nå 700 euro per månad.

Vad händer om två bolåneinnehavare inte räcker till? Kan det bli fler?

För att köpa en bostad är det nödvändigt att ha en betydande summa pengar sparade, något som inte alla har möjlighet att göra.

Banker ger i allmänhet lån på upp till 80% av det totala värdet av fastigheten, så köpare De måste ha mellan 30 och 35 % av pengarna sparade att tillhandahålla de återstående 20% och andra utgifter som kan uppstå i köpprocessen.

Om du inte har de besparingar du behöver för att köpa ett hus, och det inte finns någon chans att få de återstående pengarna genom en donation eller på något annat sätt, är ett alternativ att lägga till fler bolåneinnehavare.

Ibland går det dock att lägga till en ny ägare till bolånet utan att de är ägare till fastigheten. I dessa fall tar den tredje personen på sig skulden utan att få någon procentandel av den köpta bostaden i utbyte. De vanligaste fallen för att denna situation uppstår är:

Att inte uppfylla de krav som banken kräver

Förutom att man inte har tillräckligt med sparande är en annan anledning till att man väljer att lägga till en tredjedel eller fler bolåneinnehavare att inte uppfylla de krav som banken kräver för att bevilja ett lån, såsom:

  • Låga inkomster.
  • Lite tjänstgöringstid.
  • Historik av utebliven betalning.

Genom att tillsätta en ny innehavare ökar garantierna för det bostadslån som ska beviljas. Dessutom det brukar ha bättre förutsättningar antar mindre sannolikheter för utebliven betalning, eftersom alla har samma ansvar gentemot banken, oavsett om någon av dem inte finns med i husets handlingar.

Bolånehavare utan egendom på grund av åldersproblem

En annan anledning till att det kan finnas fler än två innehavare på ett bolån är för att löptiden på bolånet överstiger den sökandes pensionsålder. Detta beror på att om personen som vill köpa en fastighet är över 45 år, banken får inte ge ett bolån på mer än 20 år.

För att ge en lösning på problemet kan banken begära att bolånehavaren ska vara yngre. På så sätt tillkommer en ny ansvarig person med en mer genomförbar ålder, som skulle placeras som huvudman och lämnar de sökande som delägare i krediten.

Ett vanligt exempel är när ett gift par med äldre barn vill ansöka om bolån för att köpa en andra bostad. Banken kommer att begära att ett av dina barn ska stå som ägare av lånet, även om det inte är ägaren till fastigheten, för att garantera att åldersgränsen inte överskrids.

På så sätt är det föräldrarna som ska stå för betalningen av skulden och vara innehavare av handlingen, men delägare i panten. Medan sonen kommer att vara huvudinnehavaren av inteckningen, utan att äga bostaden.

Du måste tänka på det mycket väl innan du går med på den här typen av avtal, eftersom det kommer att binda bolåneinnehavaren medan det är i kraft, vilket begränsar honom från att begära nya banklån, så en rekommendation är att tillämpa denna metod endast med kortfristiga lån.

Skillnader mellan en delägare och en pantgaranti

Det är vanligt att blanda ihop siffran för en inteckningsgaranti med den för en delägare av ett bolån, men de är inte samma och innebär inte samma risker, bland deras huvudsakliga skillnader har vi:

  • Bolånegarantin stödjer krediten med en del av dess fastigheter, likaså måste den svara om någon av bolånehavarna inte betalar avbetalningarna till banken i tid.
  • Den andra eller tredje innehavaren av ett bolån tar faktiskt på sig ansvaret för lånet, precis som den primära innehavaren gör. En pantgaranti tar alltså vid endast vid utebliven betalning, medan delägaren är direkt ansvarig för betalningen av inteckningen.
  • Delägaren av en inteckning får direkt risk i CIRBEs ögon, vilket avsevärt minskar skuldsättningskapaciteten och begränsar möjligheterna att få ytterligare en kredit.
  • Å andra sidan begränsar inte bolånegarantin din lånekapacitet och anses inte av CIRBE som en direkt risk.

Kort sagt, hur många innehavare kan det finnas i ett bolån?

Slutligen är svaret att det kan finnas hur många bolåneinnehavare som behövs, men det är bäst att de samtidigt äger fastigheten för att undvika problem med skattemyndigheten eller synas i CIRBE-registren.

Att få ett bolån är ingen lätt process, men det behöver inte vara omöjligt. Vi hjälper dig att få den bolånekredit som du letar efter, det räcker med att ladda upp ditt ID på vår plattform så att erbjudanden från bankerna börjar komma in och du kan välja vilket av dem som är bäst för dig.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *