Självutvecklingslån: bygg ditt eget hus

Visste du att det finns alternativa sätt till traditionella bolån för att komma åt fastighetsmarknaden? I detta sammanhang finner vi självreklam, det vill säga möjligheten att kunna bygga ett eget hus. För att göra detta erbjuder många finansinstitut självutvecklingslån att anpassa finansieringen till denna situation.

Vad innebär det att vara en självpromotör? Du bygger ditt eget hus!

Ett självutvecklingslån är en typ av bolån skapat exklusivt för de kunder som vill bygga sitt eget hem själva. Även om det har egenskaper som liknar traditionella bolån, har den här typen av lån vissa specifika egenskaper som det är viktigt att känna till.

Kan jag ansöka om ett självutvecklingslån för tillverkade bostäder?

Även om det vanligaste är att den här typen av lån begärs för att bygga en ny bostad så är det också det Vi kan begära ett självutvecklingslån om vi vill betala för byggandet av ett modul- eller prefabricerat hus. Naturligtvis kan huset inte vara mobilt och måste förankras i marken eftersom finansinstitutet annars inte kommer att kunna bevilja oss den här typen av lån.

Hur finansieras byggandet av ett självutvecklingsboende?

I allmänhet tenderar banker att finansiera upp till 80 % av det totala projektet, vilket är fallet med traditionella bostadslån. Men finansiella institutioner tenderar att gå leverera pengarna i etapper allt eftersom bostadsbyggandet fortskrider. De kommer att göra det i tre huvudsektioner:

 1. golvsektion: det vanligaste är det den första delen är cirka 50 % och det utförs vid tidpunkten för formaliseringen av inteckningen, innan arbetet påbörjas. På så sätt kan kunden ha tillräckligt med kapital för att köpa material, stå för initiala kostnader och påbörja arbetet med fastigheten.
 2. Tranche av certifieringar: härifrån kommer konstruktionen att delas upp i etapper som en specialiserad tekniker kommer att övervaka för att validera dess slutförande. Detta gör att du kan utfärda en arbetscertifiering så att den finansiella enheten har kunskap och bevis för att varje byggskede har genomförts korrekt. Tack vare detta kommer den intecknade personen att kunna ta emot den summa pengar som är avsedd för nästa byggskede som motsvarar (mellan 20 % och 30 % ungefär).
 3. Avsnittet slut på arbetet: När byggprojektet har avslutats kommer nödvändiga certifikat att levereras tillsammans med inflyttningsbeviset. När detta händer kommer banken att betala den sista delen av finansieringen, mellan 10 % och 20 % av det totala lånet ungefär, beroende på vad vi har fått i tidigare trancher.

Självutvecklingslån, hur fungerar det?

Driften av självutvecklingslån skiljer sig vanligtvis inte så mycket från traditionella bolån, eftersom de normalt erbjuder ganska likartade villkor. Liksom de vanliga hypotekslånen är finansieringen också vanligtvis runt om i egenreklam 80 % av konstruktionens taxeringsvärde. Angående returperioden är det vanligaste att det är runt 30 år och som erbjuder möjligheten att njuta av en frist.

Det är viktigt att notera det självutvecklingslån är inte avsedda för köp av mark. Vidare måste vi, för att ansöka om denna typ av bolån, visa att vi är ägare till den tomt eller tomt som vi vill bygga bostaden på.

⮞ Fördelar med självutvecklingslånet

Att välja att bygga ett eget hus istället för att skaffa ett redan byggt har flera fördelar. Några av dem är:

 • Vi sparar betalningen till mellanhänder som fastighetsutvecklare
 • vi kommer att ha en full kontroll över byggandet av fastigheten
 • Vi kommer att kunna designa huset efter vår smak och anpassa det till alla våra behov

⮞ Nackdelar med självutvecklingskredit

Även om denna typ av bolån presenteras som ett idealiskt alternativ om vi vill bygga vårt eget hem, har det också en rad nackdelar som det är viktigt att ta hänsyn till innan du väljer det här alternativet. Främst kan det uppstå olägenheter i konstruktionen som stör vårt projekt, såsom:

 • förseningar på jobbet
 • Ändring av material
 • fördröjning och oöverensstämmelse av det initiala projektet med avseende på slutet (som är där bedömningen utförs)

Finansiella institutioner tar vanligtvis hänsyn till möjligheten att denna typ av oförutsedda händelser kan inträffa under byggandet av bostaden. Av denna anledning kommer en annan av besvären att finnas i krav som kan kräva oss när vi beviljar oss ett självutvecklingslån. I den meningen är det vanligaste att de ber oss om någon garanti eller extra garanti som säkerställer frånvaro av kapitalförlust under projektets gång.

Vilka är kostnaderna för ett självutvecklingslån?

Om vi ​​bestämmer oss för att satsa på ansökan om ett självutvecklingslån kommer de utgifter som vi kommer att behöva stå inför att vara ganska lika de som gäller för traditionella bolån. Några av de vanligaste är följande:

 • bolånevärdering: den finansiella enheten kommer att utföra värderingen av huset som om det redan var färdigställt. Kostnaden för att genomföra denna typ av värdering är vanligtvis mellan 200 och 600 euro.
 • notarius publicus: Det är kostnaden som vi ska betala för att ha kopior av köpebrevet. Beloppet som ska betalas beror på antalet sidor dokumentet har.
 • MOMS: Den är vanligtvis 10 % och tillämpas på fakturor för förskottsbetalningar som hör till utförandet av utförda arbeten.
 • Byrå: här måste vi betala de avgifter – de brukar vara cirka 300 euro – som myndigheten tar ut för att utföra vissa förfaranden för vår räkning.
 • provisioner: denna summa är en av de som kan variera mest. Vissa finansinstitut tar inte ut någon typ av provision för studier eller öppning, men de kan göra det för en total eller partiell återbetalning.
 • Kombinerade produkter: För att få bättre villkor i vårt självutvecklingslån är det också viktigt att vi tar hänsyn till den extra kostnad som vissa produkter som vi kan avtala med vår bank, som kreditkort eller liv- och hemförsäkring, kan medföra, till exempel.

Upptäck hur du kan simulera ditt bolån med Caja Rural

Om du funderar på att bygga eller förvärva ett hem, erbjuder de olika enheterna som utgör Caja Rural Group dig ett verktyg så att du kan upptäcka vilken typ av bolån som är bäst för dig. Gå in på vår hemsida och prova vår bolånesimulator.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *