Utveckla ditt företags ledarskap

Företagsledare spelar en nyckelroll i att forma framtiden för din organisation. Det räcker inte att anställa medarbetare med rätt kompetens för att utföra sitt jobb. Du måste ge dem lämpliga resurser och stöd för att göra dem till framtida företagsledare.

Men det är viktigt att förstå att ledarskapsutveckling inte är så enkelt som att be anställda i chefspositioner att delta i några konferenser och seminarier. Det handlar inte heller enbart om att rekrytera duktiga talanger i ledarroller.

Om du vill styra ditt företag mot framgång måste du ha ett skarpt öga för att identifiera och fostra potentiella ledare. Det är också avgörande att ge dem rätt incitament och motivation för att ta sig an utmaningarna med att bli företagsledare.

I den här bloggen har vi beskrivit några användbara tips som hjälper dig att bygga ett starkt ledarutvecklingsprogram för ditt företag. Låt oss ta en titt.

Identifiera ledarskapspotential

När det gäller att tillsätta ledande positioner är den naturliga tendensen bland företagare att starta ett externt sökande. Du kommer att be chefer och rekryterare att vara på utkik efter begåvade yrkesmän som kan fylla kunskapsluckorna i din organisation.

Men den strategin är tidskrävande, arbetskrävande och dyr, såvida du inte anställer ett erfaret sökföretag som SPMB.

Istället för att leta efter potentiella kandidater utanför din organisation måste du hålla utkik efter befintliga medarbetare som uppvisar ledaregenskaper. Naturligtvis kommer inte alla anställda att ha vad som krävs för att leda en organisation.

Men kanske finns det en marknadschef med utmärkt kritiskt tänkande och kommunikationsförmåga. Eller en säljare kan visa enastående förhandlingsförmåga. Med rätt utbildning och resurser kan dessa anställda bli framtida ledare för ditt företag.

Det enklaste sättet att upptäcka ledarskapspotential bland anställda är att driva dem ut ur deras komfortzoner. Om en anställd visar ett lovande, tilldela dem till en annan avdelning och observera hur de presterar.

Att vara anpassningsbar och välkomna utmaningar med öppna armar är tecken på en sann ledare.

Förutom att låta dig identifiera potentiella ledare, kommer det också att hjälpa dina anställda att få en bredare förståelse för hur olika avdelningar i organisationen fungerar. Det kommer att förvandla dem till kreativa problemlösare med stort kritiskt tänkande och förmåga att fatta beslut.

Tillhandahåller kontinuerlig utbildning

Att delta i flera seminarier om “Hur man blir en företagsledare” kommer inte att ingjuta ledarskapsförmåga hos lovande kandidater. Istället behöver du skapa en ram för fortsatt lärande och utveckling.

När du har identifierat ledarskapspotential hos en anställd, kontakta dem för att förstå deras professionella ambitioner. Deras mål bör matcha din organisations. Om så är fallet, fråga dem om vilken typ av utbildning och resurser de behöver för att bli ledare.

Börja smått genom att låta dem ta ansvar för ett projekt eller en specifik del av en avdelning. Tilldela en mentor som kan hålla dem och förbereda dem för oväntade utmaningar. Kontrollera också om de behöver finslipa några specifika färdigheter för att bättre leda ett team.

Se till att du fortsätter att utmana dem med nya uppdrag och uppgifter. Det är det bästa sättet att hjälpa potentiella ledare att finslipa sina färdigheter på jobbet.

Kamraternas kraft

Det räcker inte att odla ledarskapsförmåga hos en anställd och främja dem till en strategisk beslutsfattande roll. Du måste hjälpa dem att hitta rätt stöd för att ta sig an den nya rollen och dess utmaningar.

Företagsledare, särskilt VD:ar, känner sig ofta isolerade i sina professionella och sociala kretsar. Alla är inte utrustade för att diskutera och lösa de vägspärrar de möter när de driver en organisation. Det är där kamratgrupper för vd:ar kliver in i bilden.

Tänk på kamratgrupper som en sammansvetsad gemenskap av vd:ar och entreprenörer från olika branscher. De ansluter – personligen eller virtuellt – några gånger varje månad för att dela med sig av sina professionella mål och utmaningar.

De tillhandahåller också lösningar på de problem som andra medlemmar står inför på sitt jobb.

Kamratgrupper för VD:ar är ett effektivare alternativ till traditionellt mentorskap. De hjälper ditt företags ledare att uppfatta affärsutmaningar från ett nytt perspektiv. Dessutom håller de ledarna fokuserade och motiverade.

Att vårda befintligt ledarskap

Ett ledarutvecklingsprogram bör inte enbart fokusera på att bygga framtida ledare för ditt företag. Det är lika viktigt att ta itu med behoven och smärtpunkterna hos befintliga ledare i din organisation.

Gör det till en norm att regelbundet få personlig kontakt med chefer, avdelningschefer och andra anställda i ledarroller. Fråga dem om deras karriärmål och analysera om de överensstämmer med ditt företags vision.

Gräv djupare för att förstå de utmaningar de för närvarande står inför på sitt jobb. Ta reda på vilken typ av stöd de behöver för att utföra sitt jobb bättre i framtiden. Förstå vad som motiverar dem att göra sitt bästa för ditt företag.

Övervaka och belöna

Det räcker inte att identifiera ledarskapspotential hos skickliga medarbetare. Du måste också motivera dem att arbeta hårt och utveckla sin ledarskapsförmåga. Börja med att regelbundet övervaka och utvärdera deras prestationer.

Träffa dem en gång i månaden för att diskutera deras utmaningar och ge konstruktiv feedback.

Det är lika viktigt att få dem att inse att de betyder mer för ditt företag än genomsnittliga anställda. Att tillhandahålla ekonomiska incitament och förmåner kommer inte att göra susen. Du vill att de ska dela din vision och dina mål för företaget.

En smart taktik är att potentiella ledare med en handfull företagsaktier. Det kommer att skapa en känsla av ägarskap och motivera dem att gå ut ur deras väg för att växa i ditt företag. Du kan använda samma strategi för att öka produktiviteten för befintliga företagsledare också.

Börja bygga framtida ledare idag

Ledarskapsutveckling är viktigt för ett företags tillväxt och framgång. Oavsett om du driver ett litet företag eller ett globalt konglomerat, håll utkik efter anställda med ledarskapspotential.

Fokusera också på att behålla befintliga ledare med rätt resurser och stöd.

Dessutom är det en bra idé att uppmuntra anställda i ledarroller att gå med i en hjärnagrupp. Det kan vara avgörande för att hjälpa dem att övervinna problemen som följer med att vara företagsledare.

Slutsats

Glöm inte att uppmuntra potentiella ledare med lämpliga belöningar och incitament också.

Vilka steg tar du för att förbereda potentiella ledare i ditt företag? Dela dina förslag i kommentarsfältet nedan.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *