Var ska man investera 2023? Tips till nybörjare

År 2023 har utan tvekan börjat präglat av ekonomisk och geopolitisk osäkerhet, en situation som genererar viss försiktighet bland många användare. Det är dock också en vändpunkt för vissa personer som med det nya året bestämmer sig för att börja investera på aktiemarknaden för att öka sina förmåner.

Har 2022 varit ett bra år att investera?

Om det finns ett ord som perfekt definierar loppet av 2022 så är det osäkerhet. Efter en början på året som framför allt präglades av kriget mellan Ryssland och Ukraina, Utvecklingen på den europeiska marknaden har varit full av upp- och nedgångar konstant i priser.

Dessutom har konjunktursvängningar påverkat nyckelsektorer som har påverkat den totala affärsaktiviteten. De mest relevanta är energimarknad, gas och produktion av vissa industrimaterial, som har drabbats av kriget.

Denna instabilitet har också återspeglas på aktiemarknaden. I september förra året var det en fall i portföljpriset modell på 16,5 %, något som inte har hänt på 85 år. Å andra sidan har Europeiska centralbanken och USA:s centralbank åtagit sig en del mycket kraftiga räntehöjningar att försöka kontrollera överdriven inflation.

Hela denna situation under hela år 2022 har gjort att många människor som aldrig har investerat på aktiemarknaden och som vill göra det har skjutit upp detta syfte till 2023.

Vad kan jag investera i 2023?

Om du har bestämt dig för att investera på aktiemarknaden under 2023 och du inte är särskilt säker på vart du kan rikta dina investeringar, låt oss föreslå några intressanta alternativ för att bedöma:

➤ Statsobligationer

På grund av den volatilitet som Börsen har haft 2022 försvagades Statsobligationerna avsevärt. Dock, prognoserna för detta år 2023 är mer optimistiska, och enligt experter kommer de att stabiliseras och återhämta sig. I själva verket, enligt Morgan Stanley, är obligationer de “stora förlorarna” 2022, men de kan vara de “stora vinnarna” 2023.

➤ Åtgärder

Ett annat mycket vanligt alternativ är att investera i aktier, även om den rekommendation som experter gör för nya investerare är välja företag som inte har en hög skuldsättning. Det främsta skälet är att aktier är rörliga tillgångar och därför har en högre risk än räntetillgångar.

➤ Investeringsfonder

Om du aldrig har investerat på aktiemarknaden är ett intressant alternativ för att lära dig hur det fungerar och bli bekant med det att investera i investeringsfonder. De är kollektiva finansiella instrument som hantera olika investerares pengar, vilket garanterar mer trygghet och förtroende för att avkastningen blir positiv. Målet med investeringsfonder är att diversifiera kapitalet för att minska risken.

➤ Offentliga skuldtillgångar

Investeringar i offentliga skuldtillgångar, som är de typer som utfärdas av europeiska offentliga organisationer, tenderar att göra det medför låg risk även om lönsamheten inte är särskilt hög. De är dock en bra första kontakt med aktieinvesteringsvärlden för dem som är nya inom det.

Finns det säkra investeringar för 2023?

Ingenting i livet är någonsin säkert. Därför, om du har bestämt dig för att investera, är det viktigt att du är tydlig med att en säker investering inte existerar; risken kan vara större eller mindre, men den finns alltid där.

Det finns dock vissa sektorer där det enligt prognoserna är mer lönsamt att investera beroende på rådande marknadssituation. Man bör dock komma ihåg att det är prognoser som kan variera beroende på utveckling, men de fungerar som en riktlinje för att välja vilka bolag vi ska investera i på aktiemarknaden. Därefter analyserar vi några av de som skulle kunna rapportera mest lönsamhet under 2023:

  • Finansiell sektor: ett av de områden som skulle kunna garantera mest ekonomisk säkerhet är finansiell. Närmare bestämt i uppgången i aktier, vilket skulle föra med sig en betydande lönsamhetsökning.
  • fastighet: Fastighetssektorn och infrastrukturen är en annan av de stora satsningarna för detta 2023. Priset på bostäder fortsätter att stiga, men det kan innebära större lönsamhet på lång sikt.
  • Förnybar energi: Utan tvekan kommer 2023 att konsolideras som året då förnybar energi kommer att börja sin ostoppbara ökning i vårt land och i allmänhet i Europa. Därför är det ett bra tillfälle att investera i dem och få fler fördelar på lång sikt, eftersom engagemanget på europeisk nivå går i denna riktning.
  • Teknologi: trots att lönsamheten inom tekniksektorn inte har varit så hög som förväntat, fortsätter det att vara ett av de områden där det finns störst sannolikhet för framgång.
  • Hälsa: Investeringar relaterade till hälsoområdet, särskilt inom sektorer som läkemedel och bioteknik, kommer förutsägbart att fortsätta att öka.

Nycklar att investera med försiktighet och efter dina omständigheter

Om att investera på aktiemarknaden är ett av syftena som toppar din lista för i år och det är första gången du gör det, är det viktigt Gör det försiktigt och försiktigt. Dessutom kommer den lämpligaste investeringsstrategin att bero på situationen och individuella omständigheter.

Att bygga din egen investeringsportfölj kräver lite tid och råd från erfarna aktieinvesteringsprofiler. Det rekommenderas till en början, Gör inte investeringar som innebär en högre riskäven om lönsamheten är högre.

I början är det oftast bekvämare att göra små, diversifierade investeringar och i dessa produkter och sektorer som ger mer förtroende, även om den initiala lönsamheten inte är hög. Med tid och erfarenhet kommer du att kunna ta mer risk, men i början är det att föredra att försäkra.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *